Заключение на генералния адвокат P. Mengozzi, представено на 20 януари 2016 г.