Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2006 , Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa annettujen suuntaviivojen EKP/2002/7 muuttamisesta (EKP/2006/6)