Cauza T-837/17: Hotărârea Tribunalului din 23 mai 2019 — Negru/EUIPO — Sky (SkyPrivate) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative SkyPrivate — Marca națională verbală anterioară SKY — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)