Дело T-535/15: Определение на Общия съд от 18 март 2016 г. — CBM/СХВП — ÏD Group (Fashion ID) (Марка на Общността — Производство по възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за произнасяне)