Verordening (EU) 2016/1379 van de Commissie van 16 augustus 2016 tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan (Voor de EER relevante tekst)$