Teachtaireacht on gCoimisiun chuig Parlaimint na hEeorpa de bhun an dara fomhír d'Airteagal 251(2) de Chonradh CE a bhaineann leis an gcomhsheasamh a ghlac an Chomhairle chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha a sheirbheáil in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála ("Doiciméid a sheirbheáil")