Регламент (ЕИО) № 1520/76 на Съвета от 24 юни 1976 година относно вноса на твърда пшеница с произход от Мароко$