Писмен въпрос P-4778/06, зададен от Herbert Bösch (PSE) на Комисията. The firm of Nukem and a corruption case involving Tacis funds