Заключение на генералния адвокат Fennelly представено на30 април 1998 г.