Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Medzinárodnou radou pre výskum mora