Договореност под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Международния съвет за изследване на морето PROPCELEX