Писмен въпрос E-4873/06 зададен от Roger Helmer (NI) на Комисията. Търговия с емисии