Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/57 на Комисията от 19 януари 2016 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Съединените щати в списъка на третите държави, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Съюза на домашни птици и продукти от домашни птици, във връзка с появата на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в щата Минесота (Текст от значение за ЕИП)