Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 69/2005 от 29 април 2005 година за изменение на приложение XXI (Статистики) към Споразумението за ЕИП$