Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз C/2016/3725