TITJUR Решение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 24 ноември 2005 г. # Simonds Farsons Cisk plc срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността. # Дело T-3/04. Simonds Farsons Cisk/OHMI - Spa Monopole (KINJI by SPA)