Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/291 на Комисията от 18 февруари 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Jambon d'Auvergne (ЗГУ)]$