Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 125/1999 от 30 септември 1999 година за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП$