Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2020/12 2019 m. rugpjūčio 2 d. kuria Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2397 papildoma kompetencijos ir atitinkamų žinių bei įgūdžių standartais, taip pat praktinių egzaminų, treniruoklių patvirtinimo ir sveikatos būklės tinkamumo standartais (Tekstas svarbus EEE)