Komission Delegoitu Direktiivi (EU) 2020/12, annettu 2 päivänä elokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/2397 täydentämisestä pätevyyksiä ja niitä vastaavia tietoja ja taitoja, käytännön kokeita, simulaattoreiden hyväksymistä ja lääketieteellistä kelpoisuutta koskevien vaatimusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)