Komisjoni Delegeeritud Direktiiv (EL) 2020/12, 2. august 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/2397 pädevuste ning vastavate teadmiste ja oskuste, praktiliste eksamite, valmendite heakskiitmise ja tervisenõuete osas (EMPs kohaldatav tekst)