Věc C-496/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Central Administrativo Sul (Portugalsko) dne 26. září 2011 — Portugal Telecom SGPS, SA v. Fazenda Pública