Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/322/16 — Администратори в областта на одита (AD 5/AD 7)