PROPCELEX Регламент (EО) № 2035/2006 на Комисията от 21 декември 2006 година за определяне на сумата на пренесената за друг период помощ и помощта с фиксирана ставка за някои рибни продукти за риболовната 2007 година