Asia C-61/16 P: Valitus, jonka European Bicycle Manufacturers Association on tehnyt 4.2.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-425/13, Giant China Co. Ltd v. Euroopan unionin neuvosto, 26.11.2015 antamasta tuomiosta