Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 16/2005 oт 8 февруари 2005 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП$