Решение на Съда (първи състав) от 14 декември 2006 г.#ASML Netherlands BV срещу Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS).#Искане за преюдициално заключение: Oberster Gerichtshof - Австрия.#Дело C-283/05. Решение на Съда (първи състав) от 14 декември 2006 г.