Първа Директива на Комисията от 13 ноември 1979 година относно определяне на методи на Общността за анализ за проверка на някои частично или напълно дехидратирани консервирани млека, предназначени за консумация от човека$