Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/361 af 10. marts 2016 om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Kina i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt (meddelt under nummer C(2016) 1450) (EØS-relevant tekst)$