Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření revidovaného znění Memoranda o porozumění se Spojenými státy americkými ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (14374/2013 – C7-0377/2013 – 2013/0324(NLE))