Предложение за решение на Съвета за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка в случай на загуби, произтичащи от заеми за проекти, осъществявани извън Общността (Централна и Източна Европа, средиземноморските страни, Латинска Америка и Азия, Южноафриканската република) (Кодифицирана версия)