Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1372 af 10. august 2016 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater for så vidt angår oplysningerne om Letland og Polen (meddelt under nummer C(2016) 5319) (EØS-relevant tekst)$