Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1323 z dnia 2 sierpnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw