Наредба № 107 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за почистване и измиване на челни стъкла и одобряване типа на устройството за измиване на челни стъкла като отделен технически възел