Komisjoni määrus (EMÜ) nr 388/92, 18. veebruar 1992, millega sätestatakse teraviljatoodete Prantsusmaa ülemeredepartemangudesse tarnimise erikorra üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja kehtestatakse hinnanguline tarnebilanss