Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7835 — Randstad/Proffice) (Текст от значение за ЕИП)