Věc C-898/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2019 Irskem proti rozsudku Tribunálu (sedmého rozšířeného senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve spojených věcech T-755/15 a T-759/15, Lucembursko a Fiat Chrysler Finance Europe v. Komise