Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Čile o spremembah Dodatka II k Sporazumu o trgovini z žganimi in aromatiziranimi pijačami, ki je v prilogi k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi