Susitarimas pasikeičiant laiškais tarp Europos bendrijos ir Čilės Respublikos dėl prie Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociacijos susitarimo pridėto Prekybos spiritiniais ir aromatiniais gėrimais susitarimo II priedėlio pakeitimų