PROPCELEX Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 66/2005 от 29 април 2005 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП