Решение на Съда (първи състав) от 27 януари 2005 г.