Писмен въпрос E-5101/06, зададен от Mary McDonald (GUE/NGL) на Комисията. Irish (Commission proposals and interim documents)