Дело T-238/16: Жалба, подадена на 17 май 2016 г. — Съвместно предприятие „Чисто небе 2“/Scouring Environnement