Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 1 czerwca 2006 r.