P&O European Ferries (Vizcaya) и Diputación Foral de Vizcaya/Комисия TITJUR Решение на Съда (трети състав) от 1 юни 2006 г. # P & O European Ferries (Vizcaya) SA (C-442/03 P) и Diputación Foral de Vizcaya (C-471/03 P) срещу Комисия на Европейските общности. # Жалбаs - Иск за отмяна. # Съединени дела C-442/03 P и C-471/03 P.