Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1010/2012, 31. oktoober 2012 , millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 1. novembrist 2012