Решение на Съда от 14 февруари 1978 г. # United Brands Company и United Brands Continentaal BV срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 27/76. TITJUR United Brands и United Brands Continentaal/Комисия