Регламент (ЕО) № 992/95 на Съвета от 10 април 1995 година относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността за някои селскостопански и рибни продукти с произход от Норвегия