Комисия/Франция Решение на Съда от 14 декември 1971 г. # Комисия на Европейските общности срещу Френска република. # Дело 7-71. TITJUR