Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 32/98 от 30 април 1998 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП$